Zakat ke Madrasah

Wednesday, February 15, 2012

S : saya beri zakat harta ke Madrasah xxx untuk program MaulidurRasu dalam asnaf fi sabilillah sebab saya dengar boleh. Pejabat Agama pun beri ke sekolah-sekolah.. Boleh ke saya makan jamuan majlis tu?

J : telah dibincangkan dengan al-Fadhil Ustaz Talib bin Abd Rahman

Zakat diberi kepada asnaf yang lapan dalam bentuk manusia bukan institusi. Justeru, ia bukanlah zakat sebaliknya sumbangan sahaja. Ia sah zakat jika diberi kepada penceramahnya atau mudirnya untuk perjuangan fi sabilillah, bukan kepada madrasah. Jika penceramah atau mudir memberi zakat tersebut pula kepada majlis tersebut maka ia bukan dalam bentuk zakat, tetapi sumbangannya hasil daripada harta zakat yang sudah menjadi miliknya.

Begitu juga yang dilakukan oleh Pejabat Agama di mana sumbangan ke sekolah-sekolah bukan pemberian zakat, sebaliknya ia adalah bahagiannya sebagai amil. Apabila sudah menjadi harta amil, maka Pejabat Agama berhak menggunakannya menurut apa yang dikehendakinya.

Wallahualam.

0 comments:

Post a Comment