Sapu Atas Balutan

Thursday, November 4, 2010

S : Apa hukum solat seorang yang accident dan dibalut kakinya? Macam mana nak wuduk?

J : Hukum solat tetap wajib. Berkenaan dengan balutan kakinya ia adalah duduk dalam hukum al-mashu 'ala al-jabirah. Sekiranya boleh dibasuh anggota kaki, maka ia jadi macam biasa. Kalau tak boleh seperti dalam keadaan tadi, maka :

1) Hendaklah membasuh baki anggota yang tidak dibalut.
2) Hendaklah menyapu air atas balutan.
3) bertayammum untuk menggantikan anggota yang tidak kena air.

Solat tersebut pula wajib diqada' sekiranya :

1) Masa membalut itu tidak suci dari hadas kecil atau hadas besar.
2) Anggota yang dibalut adalah anggot tayammum.
3) Balutan tersebut lebih dari kadar yang diperlukan.